BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

มีความเป็นไปในหลักหลายกรณีที่ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้”gclub”

มีความเป็นไปในหลักหลายกรณีที่ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้”gclub”

มีความเป็นไปใน”gclub“หลักหลายกรณีที่ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะทางในการที่เราจะได้มองไปยังข้อผิดพลาดจะเป็นเช่นไรมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้มองเป็นคำตอบของเราว่าการเกิดขึ้นในขณะนั้นก็อาจจะมีบางสิ่งที่เราหวาดกลัวและหวาดระแวงอยู่เสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไป

มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับเราโดยการเกมยิงปลามือถือเองก็เช่นเดียวกันที่เหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดให้กับเราในวันนี้แต่ในอนาคตมันจะเป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้กับมันได้ไม่ว่ามันจะเป็นคำตอบที่ยากลำบากมากแค่ไหนสุดท้ายเท่านั้นการเกิดขึ้นในความผิดพลาดก็ยังคงมีทั้งสิ่งที่เราควรจะทำได้ในสถานการณ์ที่อาจจะดียิ่งขึ้นกว่าในอดีต