BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

สำหรับการเล่นเกม Gclub

สำหรับการเล่นเกม Gclub

สำหรับการเล่นเกม”Gclub“ที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำและอะไรคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงไม่ว่าประเด็นปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับเรานั้นมันจะมีอะไรซ่อนอยู่

มันก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในการทำความเข้าใจและเลือกที่จะมองให้เห็นถึงทางออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะจัดการกับมันอย่างมีเหตุผลและทำให้มันเกิดการพัฒนาได้อย่างลงตัวที่สุด

สำหรับทางเลือกของเราที่จะอดทนมากพอเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากเรามองแล้วว่ามันจะมีความหวัง นั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนความอดทนให้มากยิ่งขึ้นไปจนถึงการผลักดันตัวเองให้มองเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเข้าใจ