BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

ความอิ่มเอมของการพนันหรือ Gclub

ความอิ่มเอมของการพนันหรือ Gclub

ความอิ่มเอมของการพนันหรือ”Gclub“ยังเป็นสิ่งที่หลายคนอาจไม่เข้าใจในการที่จะมองเห็นถึงจุดนี้ซึ่งทุกด้านที่เป็นไปนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลประการใดมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจในภาพรวมต่างๆเสมอ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเรานั้นอะไรจะเป็นไปได้อย่างที่กำหนดในเมื่อทุกอย่างมันอาจจะทำให้เราได้มองเห็นหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอะไรควรเป็นสิ่งที่เราทำได้อย่างที่ควรจะเป็นผลซึ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะให้คำตอบที่ดีกับเราแล้วหรือไม่

ในจุดนี้มันก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในการหาเหตุผลเสมอเพื่อจะทำให้ได้พบเห็นถึงทางออกที่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ในท้ายที่สุดแล้วนั้นความต้องการก็ไม่มีอะไรที่จะมาเติมเต็มเราได้จนกว่าที่เราจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นเหตุการณ์เพื่อบ่งบอกให้เราหยุดยั้งด้วยตัวเราเอง