BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

ใน”Gclub”การที่เราจะได้พยายามถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยในทุกโอกาส

ใน”Gclub“การที่เราจะได้พยายามถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยในทุกโอกาส

ความเป็นไปได้หลายด้านที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าการพนันหรือเกม”Gclub“จะมีบทบาทอย่างไรกับเรามันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าการเกิดขึ้นในแต่ละด้านมันอาจจะมีเหตุผลที่เราสามารถมองเห็นถึงความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันเลย

ใน”Gclub“การที่เราจะได้พยายามถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยในทุกโอกาสของความสำเร็จมันอาจจะมีทั้งสิ่งที่เราสามารถทำได้และทำให้ได้ปะปนกันไปโดยไม่ว่าเกณฑ์การพนันเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้เป็นความสำคัญเลย

ว่าเราจะกำหนดเห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนตามที่เราต้องการ ซึ่งไม่อาจจะจำกัดในขอบเขตได้ว่าอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกเราถึงอะไรที่จะต้องเสี่ยงได้อย่างคุ้มค่า แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะอดทนได้มากแค่ไหนกับความพยายามในการที่เราจะได้มองเห็นถึงความสำเร็จที่มันกำลังเป็นอยู่