BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

ทุกครั้งที่เรามักจะได้มองเห็นที่มันเกิดขึ้นในการเล่นพนัน”Gclub”

ซึ่งนั่นก็ยังคงอยู่ใน Gclub เป้าหมายที่เราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้ไม่ว่ามันจะเป็นไปด้วยที่ทิศทางแบบไปตามความคิดเห็นก็ยังคงกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและร่วมมือ

ในการปฏิบัติเป็นอย่างดีเสมอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นเราจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่แย่แต่มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงความเข้าใจและปัจจัยที่เป็นความพยายามได้อย่างสมบูรณ์

ในจุดเริ่มต้นทุกครั้งที่เรามักจะได้มองเห็นที่มันเกิดขึ้นในการเล่นพนันนั้นมันอาจจะมีประเด็นปัจจัยมากมายหลากหลายในการที่เราจะได้เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวไหมว่าความเป็นจริงในจุดนี้จะมีอะไรเป็นตัวหลัก

ในการที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามสุดท้ายแล้วนั้นการเล่นเกมการพนันหรือGclubก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าเรามีความเท่าเทียมในการจัดการกับปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนในการลงทุน