BLOG

MY PERSONAL JOURNEY
สำหรับสู๖รนี้แล้วนี่ก็คือแจกสูตร Gclub ในตอนนี้

สำหรับสู๖รนี้แล้วนี่ก็คือแจกสูตร Gclub ในตอนนี้

สำหรับสู๖รนี้แล้วนี่ก็คือแจกสูตร Gclub ในตอนนี้
สำหรับสู๖รนี้แล้วนี่ก็คือแจกสูตร Gclub ในตอนนี้

ซึ่งมันอาจจะออกมาที่ 566 อย่างนี้ก็ถือวาเราถูกแค่เลข 5 เลขเดียว ไอ้ที่ 66 นั้นเราไม่ได้แทงอยู่แล้วเราก็จะต้องเสีย 3 หน่วย ต่อมาใน Gclub เหตุการณ์ที่ 3 ก็คือ ถูกหนึ่งเบิล อย่างเช่น เต๋ามันออกมา 556 อย่างนี้เราถูกหนึ่งเบิลแล้ว เราก็จะเสียแค่ 2 หน่วย ต่อมาที่เหตุการณ์ที่ 4 เราถูกตอง

ซึ่งเราจะติดลบที่ 1 หน่วย ต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่ 5 กันบ้าง ก็จะเป็นถูก 2 ลูก อย่างเช่น ลูกเต๋ามันออก 456 คือเราจะถูกแค่ 45 แต่เราผิด 6 ก็จะติดลบ หนึ่งหน่วย เหตุการณ์ต่อมา เราจะถูกหนึ่งเบิล บวกหนึ่งหน้า

ก็คือถ้ามันออกมา 443 หรือว่า 551 หรือ 221 อะไรก้ได้ที่มันอยู่ในเต๋าที่เราแทงคลุมไปแล้ว 5 ตัว ก็คือรเจะเสมอ จะออกมาแบบนี้ได้ 20 หน้า แล้วก็มาถึงเหตุการณ์สุดท้าย ถูก 3 หน้า อย่างเช่นว่ามันออกมา 123 234 345 อะไรแบบนี้คือเราถูกหมดเลย เราก็จะบวกไปเลย 1 หน่วย

มันก็จะเกิดแบบนี้ได้ 10 หน้า ซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์ตามสูตรเราแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเหตุการณ์ที่เสมอกับ บวก 1 หน่วย แต่ที่เหลือมันก็จะเป็นด้านที่ติดลบหมดเลย ซึ่งสูตร แบบนี้มันก็จะพอมีข้อเสียอยู่บางในการลง 5 หน้า

ซึ่งฝั่งแนวบวกมันน้อยไปนิด แต่คิดยอ่างนี้ว่า โอกาสที่เราจะแทงผิดไปตลอดทุกไม้เลยมันก็เป็นไปได้อยาก เราก็จะใช้สูตรเดินเงินแบบ มาติงเกว เข้ามาช่วย หรือ อันติมาติงเกว ก็ได้เข้ามาช่วยเป็นทางออกสำหรับสู๖รนี้แล้วนี่ก็คือแจกสูตร Gclub   ในตอนนี้ นั่นเอง